Bestuur

Voorzitter: Wietske Tuinstra
Secretaris: Amarinske Kalsbeek
Penningmeester: Matty de Roos-Bruinsma
Lid: Simon van Holst
Lid: Froukje Teijema