Bestuur

Voorzitter: Simon van Holst
Secretaris: Wietske Tuinstra
Penningmeester: Matty de Roos-Bruinsma
Lid: Froukje Teijema
Lid: Jannie Bakker