Fanfare is Grandioso

Op 22 juni 2024 spelen wij samen met 4 andere muziekkorpsen onder leiding van onze gezamenlijke dirigent Koop Schokker het dak van de sporthal in Ureterp af!

Vanwege zijn 60e verjaardag hebben de 5 muziekkorpsen waar Koop dirigeert, besloten om hem een zelf vorm te geven concert cadeau te doen. Het belooft een heel spectakel te worden met maar ruim over de 100 muzikanten!

Het vindt plaats in MFC De Wier te Ureterp, inloop vanaf 19:30 en het concert begint om 20:00 uur.